ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม

I-INDUSTRY


เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

แนะนำการใช้งาน

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก และการใช้งานในระบบ I-Industry
1
สมัครสมาชิก
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระบุข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมล
2
เพิ่มกิจการ
เพิ่มข้อมูลกิจการด้วยเลขกิจการ 13 หลัก
บุคคลธรรมดา เพิ่มด้วยเลขบัตรประชาชน
นิติบุคคล เพิ่มด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคล
3
เพิ่มโรงงาน
เพิ่มข้อมูลโรงงานด้วยกิจการที่เพิ่มไว้
เพื่อใช้งานบริการ เช่น ตรวจสอบค่าธรรมเนียมโรงงาน
รายงานข้อมูลกลาง และการขออนุญาตต่าง ๆ


i-Industry Service

ระบบงานที่เปิดให้บริการภายใต้ระบบ i - Industry
หน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

ระบบ i-Industry ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้